מילים ומושגים

אף על פי

אַף עַל פִּי שֶ…– אף כי, למרות, גם אם, אף על פי כן, על אף

דוגמאות:

הם יצאו לטיול אף על פי שירד גשם.

הם יצאו לטיול על אף שירד גשם.

הם יצאו לטיול על אף הגשם.

הם יצאו לטיול למרות הגשם.

ירד גשם – הם יצאו לטיול אף על פי כן.

 

הערך אף על פי נמצא בידיעות: 10.11.1602.01.1711.09.1716.10.17