מילים ומושגים

אזרח

אֶזרָח – אדם שגר במדינה ויש לו תעודת זהות של המדינה,  CITIZEN

לאזרח ישראל יש אֶזרָחוּת ישראלית.

יש אנשים שיש להם אזרחות כפולה – הם אזרחים בשתי מדינות.

אזרח מן השורה – אזרח 'פשוט', אדם 'רגיל'.

אזרח כבוד – אדם שמדינה או עיר העניקה לו אזרחות כבוד.

נשיא המדינה הוא האזרח מספר אחת.

 

הערך אזרח נמצא בידיעות: 24.06.1618.09.1622.11.1604.12.1608.12.1620.12.1604.01.17, 05.01.1708.01.17

09.01.1722.01.1702.02.1721.03.1728.03.1728.04.1707.05.1720.08.1712.09.17, 30.10.1709.12.17,

17.12.17, 24.12.17