Browsing Category

תחזית מזג האוויר

25.03.18

 

היום:

נָאֶה. הטמפרטורות יעלו במקצת.

מחר:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה נִיכרת בטמפרטורות וירידה בלַחוּת וייעשה חם מהרגיל עד שְרָבִי. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון.

22.03.18

 

היום:

הטמפרטורות יעלו במִידָה נִיכרת וייעשה שְרָבִי ברוב אֲזוֹרֵי הארץ.

מחר:

התחממות נוֹסֶפֶת. יוסיף להיות שְרָבִי בכל רחבי הארץ. משעות הצהרים יִיתָכֵן אוֹבֶך. בדרום ינשבו רוחות חזקות.

שבת:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. הטמפרטורות יֵרדו במידה מַשְמָעוּתִית והלַחוּת תעלה. ינשבו רוחות חזקות. עֲדַיִין ייתכן אובך. ייתכן טִפְטוּף עד גשם קל בעיקר בצפון ובמרכז.

15.03.18

 

היום: 

מְעוּנָן. תָחוּל ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעוֹנָהיִיתָכֵן גשם קל.

מחר:

מעונן חלקית עם טמפרטורות רגילות לעונה. ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון.

שבת:

נָאֶה עם עלייה קלה בטמפרטורות.